Theo dơi
Thanh-Nhan Huynh-Ly
Thanh-Nhan Huynh-Ly
Phd Student in Computer Sciences, Lac Hong University
Email được xác minh tại agu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Methods for building course recommendation systems
HL Thanh-Nhan, HH Nguyen, N Thai-Nghe
2016 Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering …, 2016
362016
Toward integrating social networks into intelligent tutoring systems
HL Thanh-Nhan, L Huy-Thap, N Thai-Nghe
2017 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE …, 2017
72017
A system for predicting students’s course result using a free recommender system library of MyMediaLite
TN Huynh-Ly, N Thai-Nghe
Information technology conference, 2013
52013
Integrating courses’ relationship into predicting student performance
TN Huynh-Ly, HT Le, TN Nguyen
Int. J 9 (4), 2020
32020
Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ư lựa chọn môn học
HLT Nhàn, NT Nghe.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT …, 2013
3*2013
Integrating Deep Learning Architecture into Matrix Factorization for Student Performance Prediction
TN Huynh-Ly, HT Le, N Thai-Nghe
International Conference on Future Data and Security Engineering, 408-423, 2021
12021
Distributed Database Strategies In A Healthcare Record Systems
DT Nghi, HLT Nhan, NT Loi, BTT Trang
International Nursing Conference on Chronic Diseases Management, 7-11, 2019
12019
An Approach to Integrating Courses' Relationship into Predicting Student Performance
TN Huynh-Ly, HT Le, TN Nguyen
Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9, 33-47, 2021
2021
A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System
TV Tran Thi, TN Huynh-Ly
International Journal for Research in Applied Science & Engineering …, 2020
2020
Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lư khoa học công nghệ
LTN Huỳnh, MV Nguyễn, QH Nguyễn
Tạp chí Công Thương, 2020
2020
GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẠNG XĂ HỘI TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIẢNG THÔNG MINH
HLT Nhàn, NT Nghe
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2017
2017
Tài liệu giảng dạy: Tin học đại cương
NT Dư, PH Dũng, HLT Nhàn, NH Tùng, TTQ Phú, CN Khánh
Trường Đại học An Giang, 2017
2017
Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ư mă nguồn mở Mymedialite
LTN Huỳnh, TN Nguyễn
2013
Hệ thống dự đoán kết quả và gợi ư lựa chọn môn học dùng giải thuật phân ră ma trận
HLT Nhàn
Đại học Cần Thơ, 2013
2013
Tìm hiểu khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp ứng dụng vào chương trình dự đoán kết quả học tập của sinh viên
HLT Nhàn
Đại học An Giang, 2008
2008
Hệ thống dự đoán kết quả p ợi ư lựa ch n môn c
HLT Nhàn, NT Nghe
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–16