Theo dơi
To-Hieu Dao
To-Hieu Dao
https://www.researchgate.net/profile/Hieu-Dao-To
Email được xác minh tại phenikaa-uni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Real-Time Wearable-Device Based Activity recognition Using Machine Learning Methods
NT Thu, TH Dao, BB Quoc, DN Tran, PV Thanh, DT Tran
International Journal of Computing and Digital Systems 11 (1), 321-333, 2022
92022
Evaluation of smartphone and smartwatch accelerometer data in activity classification
NC Minh, TH Dao, DN Tran, NQ Huy, NT Thu, DT Tran
2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 33-38, 2021
72021
Human Activity Recognition System For Moderate Performance Microcontroller Using Accelerometer Data And Random Forest Algorithm
TH Dao, HY Hoang, VN Hoang, DT Tran, DN Tran
EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems 9 …, 2022
62022
Building Human Activity Recognition System using Accelerometers and Machine Learning Methods on LowPerformance Microcontrollers
TH Đào, VC Ngô, QH Nguyễn, ĐN Trần, ĐT Trần
Các công tŕnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và …, 2021
22021
Developing Real-time Automatic Step Detection On A Low-Cost, Performance-Constrained Microcontroller
TH Dao, DN Tran, QT Hoang, HD Vu, DT Huy, DT Tran
2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 150-154, 2023
2023
Enhancing sleep postures classification by incorporating acceleration sensor and LSTM model
HD Vu, DN Tran, KL Can, TH Dao, DD Pham, DT Tran
2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 661-665, 2023
2023
Một phương pháp xây dựng hệ thống nhận dạng hành vi của người trong thời gian thực dựa trên các thuật toán học máy
QH Nguyen, DN Tran, TH Dao, DT Tran, TV Thi, XT Do
Các công tŕnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và …, 2022
2022
Giải pháp giám sát, phát hiện và cảnh báo tai nạn giao thông tại Việt Nam sử dụng thiết bị giám sát hành tŕnh tích hợp cảm biến quán tính
NV Công, ĐT Hiệu, TĐ Nghĩa, TĐ Tân
REV-ECIT 2022, 324-329, 2022
2022
Ứng dụng thuật toán đếm bước chân và phân loại hành động người cho hệ thống hỗ trợ lính cứu hỏa
NCMTĐN Đào Tô Hiệu, Đinh Tiến Huy, Trần Đức Tân, Hoàng Quang Trung, Ngô Văn Công
CÔNG NGHỆ MỚI & ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA, 141-147, 2022
2022
Analysis and Prediction for Air Quality Using Various Machine Learning Models
TH Dao, H Van Nhat, HQ Trung, VH Dieu, NT Thu, DN Tran, DT Tran
Annals of Computer Science and Information Systems 33, 89-94, 2022
2022
Xây dựng mạng giám sát vi người trong ṭa nhà sử dụng công nghệ wifi
TH Dao, MH Le, DN Tran, DT Tran
National Conference on Electronics, Communications and Information …, 2021
2021
Ước lượng, so sánh độ không đảm bảo đo của độ lệch UTC (VMI) với các hệ thống định vị toàn cầu GNSS
TH Dao, VC Ngo, VM Do, DN Tran
Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông …, 2021
2021
NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ SMARTLOCKICTU
ĐT Hiệu, ĐTL Phượng, TH Hải, TX Trọng
TNU Journal of Science and Technology 189 (13), 67-71, 2018
2018
Nghiên cứu các phương pháp trích chọn lọc đặc trưng cho bài toán tái định danh|
ĐT Hiệu
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–14