Follow
Hồ Văn Phi
Hồ Văn Phi
VietNam-Korea Information Technology and Communication University
Verified email at vku.udn.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
A Survey of the-State-of-the-Art B-tree Index on Flash Memory
DJP VanPhi Ho
International Journal of Software Engineering and Its Applications 10 (No. 4 …, 2016
92016
WPCB-Tree: A Novel Flash-Aware B-Tree Index Using a Write Pattern
VP Ho, DJ Park
Symmetry 10 (1), 18, 2018
32018
Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử đột biến cho các câu lệnh truy vấn SQL
HV Phi
Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành khoa học máy tính, trường Đại học …, 2008
32008
An Efficient B-tree Index Scheme for Flash Memory
DJP VanPhi Ho
International Journal of Software Engineering and Its Applications, 11 (2 …, 2017
22017
GIẢI PHÁP KIỂM THỬ ĐỘT BIÊN CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU
NT B́nh, HV Phi
12010
Lập tŕnh C++
VP Hồ, TB Nguyễn, TMN Dương
Khoa Khoa học máy tính, 2024
2024
Nhập môn ngành và kỹ năng mềm
TKÁ Nguyễn, BTD Huỳnh, PHT Trần, THV Lê, TV Trần
Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử, 2023
2023
Giải pháp ghi đệm cho bộ nhớ Nand Flash
VP Hồ, VĐ Trần
Nhà Xuất bản Đà Nẵng, 2022
2022
Hệ thống lưu trữ hỗ trợ SQLite trên bộ nhớ NAND Flash
VP Hồ, PT Nguyễn, TH Nguyễn, KT Lương
Tạp chí Thông tin và Truyền thông, 2021
2021
Bảo mật cơ sở dữ liệu trên SQLite bằng phương pháp mă hóa ḍng dữ liệu
PT Nguyễn, VP Hồ, TH Nguyễn, CTÁM Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2021
2021
A Novel Overflowing Mechanism for B-tree Index on Flash Memory
HV Phi
Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông …, 2020
2020
Tối ưu hóa thao tác commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand flash
HV Phi, LK Tư, NPTNT Hạnh
CITA2020, 2020
2020
Tối ưu hóa thao tác Commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand Flash
VP Hồ, KT Lương, PT Nguyễn, TH Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Cơ sở dữ liệu nâng cao
DTTH SangHo Lee, Hoàng Bảo Hùng, Hồ Văn Phi, Trịnh Thị Ngọc Linh
2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
TT Nguyễn
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019
2019
Xây dựng chương tŕnh mô phỏng chỉ mục B-Tree trên bộ nhớ Flash
VP Hồ
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn, 2019
2019
Cơ sở dữ liệu
NH Lê
2018
MỘT SỐ THUẬT TOÁN ÁNH XẠ ĐỊA CHỈ CHO BỘ NHỚ NAND FLASH
HV Phi
HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ CEST-2018, 2018
2018
FFB - He thong luu tru ket hop cho cac ung dung B-tree tren bo nho Nand flash
HV Phi
Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông …, 2018
2018
A New Recognition Method for Visualizing Music Emotion
YL Van Loi Nguyen, Donglim Kim, Phi Van Ho
International Journal of Electrical and Computer Engineering 7 (3), 246-1254, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20