Hồ Văn Phi
Hồ Văn Phi
VietNam-Korea Information Technology and Communication University
Verified email at vku.udn.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
A Survey of the-State-of-the-Art B-tree Index on Flash Memory
DJP VanPhi Ho
International Journal of Software Engineering and Its Applications 10 (No. 4 …, 2016
6*2016
WPCB-Tree: A Novel Flash-Aware B-Tree Index Using a Write Pattern
VP Ho, DJ Park
Symmetry 10 (1), 18, 2018
32018
An Efficient B-tree Index Scheme for Flash Memory
DJP VanPhi Ho
International Journal of Software Engineering and Its Applications, 11 (2 …, 2017
22017
Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử đột biến cho các câu lệnh truy vấn SQL
HV Phi
Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành khoa học máy tính, trường Đại học …, 2008
22008
GIẢI PHÁP KIỂM THỬ ĐỘT BIÊN CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU
NT B́nh, HV Phi
12010
Hệ thống lưu trữ hỗ trợ SQLite trên bộ nhớ NAND Flash
VP Hồ, PT Nguyễn, KT Lương
Chuyên san Các công tŕnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông …, 2021
2021
A Novel Overflowing Mechanism for B-tree Index on Flash Memory
HV Phi
Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông …, 2020
2020
Tối ưu hóa thao tác commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand flash
HV Phi, LK Tư, NPTNT Hạnh
CITA2020, 2020
2020
Tối ưu hóa thao tác Commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand Flash
KT Lương, PT Nguyễn, TH Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Cơ sở dữ liệu nâng cao
DTTH SangHo Lee, Hoàng Bảo Hùng, Hồ Văn Phi, Trịnh Thị Ngọc Linh
2019
MỘT SỐ THUẬT TOÁN ÁNH XẠ ĐỊA CHỈ CHO BỘ NHỚ NAND FLASH
HV Phi
HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ CEST-2018, 2018
2018
FFB - He thong luu tru ket hop cho cac ung dung B-tree tren bo nho Nand flash
HV Phi
Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông …, 2018
2018
A New Recognition Method for Visualizing Music Emotion
YL Van Loi Nguyen, Donglim Kim, Phi Van Ho
International Journal of Electrical and Computer Engineering 7 (3), 246-1254, 2018
2018
Biến thể B-tree mới cho bộ nhớ Nand flash
VL Nguyễn
2017
AN EFFICIENT RECOVERY SCHEME FOR BUFFER-BASED B-TREE INDEXES ON FLASH MEMORY
DJP VanPhi Ho, Seung-Joo Jeong
Computer Science & Information Technology (CS & IT) 10, pp. 179– 186, 2016
2016
A Novel B-tree Scheme for Flash Memory
DJP VanPhi Ho
The Fourth International Conference on Smart Media and Applications (4th SMA), 2016
2016
GIẢI PHÁP KIỂM THỬ ĐỘT BIÊN CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU
TB Nguyễn
Đại học Đà Nẵng, 2010
2010
Xây dựng công cụ kiểm thử đột biến cho câu lệnh truy vấn SQL
NTB Hồ Văn Phi
Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2010
2010
XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU
HV Phi
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19