Theo dơi
Lê Ngọc Phương Quư
Lê Ngọc Phương Quư
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Sulfur/DABCO promoted reductive coupling/annulation cascade reaction between o-hydroxy/amino nitrobenzenes and benzaldehydes
MHD Dang, LHT Nguyen, PH Tran
Synthesis 52 (11), 1687-1694, 2020
102020
Đánh giá hiệu quả kinh tế mô h́nh trồng rau an toàn theo qui tŕnh VietGap tại xă Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
NP Khoa, LNP Quư
Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 51 …, 2013
2*2013
Assessment of physical land suitability by GIS-based fuzzy AHP for rubber plantation at the Nam Dong district, Thua Thien Hue province
TMC Tran, DH Le, NPQ Le, TH Nguyen, TT Tran, NH Trinh
Journal of Vietnamese Environment 12 (2), 108-113, 2020
12020
Mô H́nh Canh Tác Nông Nghiệp Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu số Xơ Đăng, Tỉnh Quảng Nam
HV Chương, TT Phượng, NTH Mai, NHK Linh, PG Tùng, NQ Tân, TN Hà, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 129 (3A …, 2020
12020
SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM GIÁM SÁT LŨ và ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI ĐẾN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN và TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NB Ngọc
12019
Impacts of Coastal Erosion and Countermeasures in the Coast of Tam Giang Lagoon, Central Viet Nam
Y HIRAI, NN Huu, KN Phuc, HNT Lan, QLN Phuong
Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese …, 2014
12014
Assessing local people’s satisfaction on resettlement arrangements of A Luoi Hydropower project, Thua Thien Hue Province
TH Nguyen, NPQ Le, T Le Phuong Anh, THN HOAI, TP TRAN
Journal of Vietnamese Environment 12 (2), 114-122, 2020
2020
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
NQ Tân, HV Chương, NHK Linh, TT Phượng, NTH Mai, PG Tùng, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3D …, 2019
2019
Ứng dụng GIS và viễn thám phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng diện tích đất có công tŕnh xây dựng và mật độ dân số thành phố Huế
NN Thanh
2019
베트남 산악지역에서의 국가의 간섭과 흐몽족의 대응-베트남 북중부의 프론티어 마을을 사례로
QNP Le, DC Kim
Journal of the Economic Geographical Society of Korea 21 (2), 119-138, 2018
2018
水力発電ダム建設による地域ガバナンスと生業の変化: 中部ベトナムのカトゥ少数民族集落を事例に
QNP LE, KIM Doo-Chul
地域地理研究= Journal of systematic regional geography 23 (1), 1-17, 2017
2017
Đánh giá tác động của trượt lở đất đến kinh tế-xă hội: trường hợp nghiên cứu tại xă Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
NHK Linh, TTP Liên, PQ Trung
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
2016
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
LNP Quư, NP Khoa
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
LỒNG GHÉP YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HUẾ
NN Thanh, NP Khoa
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
The impact of hydropower dam construction on local governance and livelihood change The case study of a Katu ethnic village in Central Vietnam
NPQ Le, DC KIM
Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese …, 2015
2015
Factors Associated with Breastfeeding Practices Among Mothers in Central Coast of Vietnam
N Le, D Gallegos, S Mihrshahi, H Tran
Annals of Nutrition and Metabolism 63 (Suppl. 1), 612-613, 2013
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–16