Thang Dang
Thang Dang
Ph.D. Candidate in Economics, University of York
Email được xác minh tại thangdang.org - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Quasi-experimental Evidence on the Political Impacts of Education in Vietnam
T Dang
Education Economics 27 (2), 207-221, 2019
22019
Do the More Educated Utilized More Health Care Services? Evidence from Vietnam Using a Regression Discontinuity Design
T Dang
International Journal of Health Economics and Management 18 (3), 277-299, 2018
22018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–2