Theo dơi
Le Minh Tien
Le Minh Tien
The University of Danang - University of Science and Technology
Email được xác minh tại dut.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Combustion analysis of biogas premixed charge diesel dual fuelled engine
VG Bui, VN Tran, MT Le, TMT Bui
International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2014
142014
Study of performance of biogas spark ignition engine converted from diesel engine
BV Ga, TV Nam, TTH Tùng, LM Tiến, LX Thạch
The International Conference on Green Technology and Sustainable Development …, 2012
7*2012
Design and Implementation of an Electric Wheelchair Operating in Different Terrains
PQ Thai, VC Tai, LM Tien
International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research 9 (6 …, 2020
52020
Biogas-gasoline hybrid engine
BV Ga, LM Tien, TLB Tram, TH Luong
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 26, 40-48, 2008
32008
Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel
BV Ga, LM Tiến, NV Đông, NV Anh
Tạp chí Khoa học-Công nghệ, 17-22, 2008
32008
Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn [Calculation of the gas gate for multiple-cylinder engines]
BV Ga, TLB Lê Minh Tiến
Transport magazine, 25-27, 2009
22009
Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ
BV Ga, TLB Trâm, TH Thiện, LM Tiến
Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28, 2007
22007
Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng Biogas
BV Ga, LM Tiến, TLB Trâm, NV Đông
12009
Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu tŕnh và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức
BV Ga, CX Tuấn, PQ Thái, LM Tiến
Tuyển tập Công tŕnh Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21 1, 2008
1*2008
Cải tạo động cơ xăng truyền thống thành động cơ phun nhiên liệu khí
HTAN Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến
Tuyển tập Công tŕnh Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24 …, 2022
2022
Mô h́nh hóa Bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển dạng phao nổi theo phương pháp phân tích miền thời gian
LMT Phan Thành Long, Nguyễn Thị Kim Loan
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19 (5.1), 1-5, 2021
2021
So sánh mô phỏng và thực nghiệm tính năng động cơ xe gắn máy Honda RSX 110cc phun ethanol-LPG trước cửa nạp
BVT Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Lê Minh Tiến
Kỷ yếu Hội nghị cơ học Thủy khí lần thứ 23, 124-136, 2021
2021
Mô phỏng bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển bằng phương pháp miền tần số và miền thời gian
LMT Nguyễn Tiến Thừa, Phan Thành Long
Kỷ yếu Hội nghị cơ học Thủy khí lần thứ 23, 2021
2021
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP
BV Ga, TTH Tùng, LM Tiến, BTM Tú, ĐV Nghĩa, TNT Sang
Tạp khí KHCN, ĐHĐN 18 (1), 43-48, 2020
2020
CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI TRUYỀN THỐNG THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG TRÊN ĐƯỜNG NẠP
BV Ga, LM Tiến, BV Hùng, LM Triết
Tạp chí KHCN, ĐHĐN 17 (11), 1-5, 2019
2019
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ (Researching and manufacturing the dynamometer for small engines)
TTH Tùng, TT Út, NĐ Phước, LM Tiến
Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X 1 (ISBN: 978-604-913-719-8), 613-620, 2018
2018
Thiết kế chế tạo băng thử ṿi phun xăng
LM Tiến, PQ Thái, HT Tiến
Đại học Đà Nẵng, 2018
2018
Investigation into lean burn ability into Four-Stroke Spark-Ignition engines for Semi-Direct injection system using Air-Assisted injectors
LV Tụy, NM Cường, LM Tiến
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 115, 34-38, 2017
2017
Mô phỏng quá tŕnh cháy động cơ dual fuel biogas-diesel
BV Ga, LM Tiến, NV Anh, VA Vũ
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2014
2014
Determination of optimal operational parameters of biogas engines converted from diesel engines by modelling and experimental studies
BV Ga, TV Nam, TLB Trâm, LM Tiến, LX Thạch
The 14th Asian Congress of Fluid mechanics, 819-824, 2013
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20