Ngoc Tho HUYNH
Ngoc Tho HUYNH
The University of Danang - Vietnam Korea University of Information and Communication Technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Attitudes toward the use of TELL tools in English language learning among Vietnamese tertiary English majors
TQ Tran, TM Duong, NTT Huynh
VNU Journal of Social Sciences and Humanities 5 (5), 581-594, 2019
92019
A development process based on variability modeling for building adaptive software architectures
NT Huynh, MT Segarra, A Beugnard
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2016 Federated …, 2016
72016
Towards reliable distributed reconfiguration
NT Huynh, A Phung-Khac, MT Segarra
Adaptive and Reflective Middleware on Proceedings of the International …, 2011
52011
Ensuring consistent dynamic adaptation: An approach from design to runtime
NT Huynh, MT Segarra, A Beugnard
2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and …, 2016
32016
Building adaptive software architectures with useful and available elements for adaptation
NT Huynh, MT Segarra, A Beugnard
2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE …, 2018
22018
A development process for building adaptative software architectures
NT Huynh
Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique, 2017
22017
Towards Automatically Generating State Transfer Model Integrated in Adaptive Software Development Process
NT Huynh
International Journal of Applied Engineering Research 15 (2), 189-196, 2020
12020
State Transfer Management in Adaptive Software: An Approach from Design to Runtime
NT Huynh
The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
12019
Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems
NT Huynh, TMN Duong, CP Huynh
Da Nang Publishing House, 2019
2019
Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems
CITA2019, 2019
2019
An Analysis View of Component-Based Software Architecture Reconfiguration
NT Huynh
The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
2019
Towards a state transfer model applied in adaptive software development
NT Huynh, AT Nguyen, CP Huynh
2018
Reconfiguration d'architecture logicielle: la nature des communications entre composants
NT Huynh, MT Segarra, A Beugnard
CIEL 2015: 4ème Conférence en IngénieriE du Logiciel, 2015
2015
TỐI ƯU HOÁ THIẾT KẾ MẠNG NỘI BỘ BẰNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
VM Lê
2013
CẤU H̀NH LẠI ĐỘNG TRONG CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM
TSHN Thọ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG DSM TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM
HN Thọ
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–16