Follow
Dariusz Stolicki
Dariusz Stolicki
Jagiellonian Center for Quantitative Political Science, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pabulib: A Participatory Budgeting Library
D Stolicki, S Szufa, N Talmon
arXiv preprint arXiv:2012.06539, 2020
292020
Pot and Ladle: a Formula for Estimating the Distribution of Seats under the Jefferson–D’Hondt Method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice 182 (1), 201-227, 2020
24*2020
Participatory Budgeting: Data, Tools, and Analysis
P Skowron, D Stolicki, S Szufa, N Talmon
Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on …, 2023
15*2023
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 33-64, 2018
122018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
112017
Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne 4 (34), 23-35, 2015
112015
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
JK Sokołowski, D Stolicki
Przegląd Politologiczny 22 (2), 40-54, 2017
92017
Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D'Hondta
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Decyzje, 2019
72019
Average Weights and Power in Weighted Voting Games
D Boratyn, W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
Mathematical Social Sciences 108, 90-99, 2020
62020
National interests in the European Parliament: Roll call vote analysis
W Słomczyński, D Stolicki
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, 51-67, 2016
52016
Machine Translation as an Underrated Ingredient? Solving Classification Tasks with Large Language Models for Comparative Research
A Mate, M Sebők, L Wordliczek, D Stolicki, Á Feldmann
Computational Communication Research 5 (2), 1, 2023
32023
Manipulacje przedwyborcze
S Szufa, D Stolicki, J Flis, K Życzkowski
Foton, 2019
32019
Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results
W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1812.07048, 2018
32018
Zwycięskie preferencje: skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi
A Gendźwiłł, J Flis, D Stolicki
Decyzje 29, 5-40, 2018
32018
Spoiler susceptibility in multi-district party elections
D Boratyn, W Słomczyński, D Stolicki, S Szufa
arXiv preprint arXiv:2202.05115, 2022
22022
Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego
D Stolicki
Horyzonty Polityki 7 (20), 217-238, 2016
22016
Spójność grup politycznych w Parlamencie Europejskim siódmej kadencji
D Stolicki
Kraków: AT Wydawnictwo, 2015
22015
Sługa dwóch panów: frakcyjne i narodowe przesłanki głosowania posłów w PE
W Słomczyński, D Stolicki
22015
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
D Stolicki
Politeja 11 (27), 21-59, 2014
22014
Guide to Numerical Experiments on Elections in Computational Social Choice
N Boehmer, P Faliszewski, Ł Janeczko, A Kaczmarczyk, G Lisowski, ...
arXiv preprint arXiv:2402.11765, 2024
12024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20