Theo dơi
Duy TRINH CONG
Duy TRINH CONG
Email được xác minh tại dut.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Automatic generation of test cases in regression testing for lustre/scade programs
TC Duy, NT Binh, I Parissis
Journal of Software Engineering and Applications 6 (10), 27, 2013
112013
LusRegTes: A Regression Testing Tool for Lustre Programs.
NT Binh, TC Duy, I Parissis
International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 7 (5), 2017
62017
A regression testing approach for lustre/scade programs
TC Duy, NT Binh, I Parissis
Proceedings of the 6th International Symposium on Information and …, 2015
22015
Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng
TH Mai Trần, CD Trịnh, PH Hồ
Đại học Đà Nẵng, 2014
22014
Giải pháp tổ chức dữ liệu hạ tầng giao thông kết hợp bản đồ số 3D ứng dụng trong chuyển đổi số ngành giao thông vận tải tại thành phố Đà Nẵng
BH Trung, PV Nguyên, TA Kiệt, NHH Cường, TC Duy
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 69-73, 2023
12023
Quản lư dự án phần mềm
QV Nguyễn, TT Nguyễn, VL Vơ, CD Trịnh
Khoa Khoa học máy tính, 2023
2023
Nghiên cứu bào chế pellet mesalamin giải phóng tại đại tràng
K Đặng, C Trịnh
Demo Online Journal, 2022
2022
Nghiên cứu mức độ nhiễm các loài của chi Aspergillus Fr.: Fr. trên dược liệu cam thảo bắc (Radix Glycyrrhizae) từ một số cửa hàng đông dược ở Hà Nội
Đ Khoa, TSTT Công
TẠP CHÍ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM 2 (5), 2021
2021
Kỹ thuật sinh và tra cứu chính xác địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Map4D-Ứng dụng trong dự án mă địa chỉ Bưu chính quốc gia vPostCode
CD Trịnh, VH Trương
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
SINH DỮ LIỆU THỬ CHO ỨNG DỤNG LUSTRE/SCADE SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT
TC Duy, NT B́nh, I Parissis
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2016
2016
Creating test data generation tool for Lustre/SCADE programs using model checking
TC Duy, NT B́nh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 84-89, 2015
2015
SINH CA KIỂM THỬ CHO CÁC HỆ THỐNG PHẢN ỨNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ KIỂM CHỨNG MÔ H̀NH NUSMV
TC Duy
Hue University Journal of Science (HU JOS) 106 (7), 2015
2015
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ H̀NH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
CD Trịnh
2015
Research on architecture and construction of general model of software system for The University of Danang
MTT Hiếu, TC Duy
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 25-30, 2014
2014
Lrudsmart–Learning Resources For Ud Smartbook
PTÁ Sao, TC Duy, VT Hùng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 119-123, 2014
2014
A Research on Architecture and Construction of Central Authentication System for the University of Danang
MTT Hiếu, TC Duy, HP Hiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 14-16, 2014
2014
NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MÔ H̀NH TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHẦN MỀM CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TTH Mai, CD Trịnh
2014
LRUDSMART–KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ÁS Phan Thị, CD Trịnh, TH Vơ
Đại học Đà Nẵng, 2014
2014
NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MÔ H̀NH TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHẦN MỀM CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TH Mai Trần, CD Trịnh
Đại học Đà Nẵng, 2014
2014
Phân tích thực trạng tài chính tại công ty TNHH chè Á Châu
T Duy
TLU, 2012
2012
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20