Theo dơi
Lucky88 nha cai uy tin
Lucky88 nha cai uy tin
lucky88, cacuoclucky88, cadolucky88, lucky88cado, lucky88cacuoc
Không có email được xác minh - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Slot machine game with roaming wild card
NL Bennett
US Patent 6,089,977, 2000
11602000
Indicia selection game
NL Bennett
US Patent 6,015,346, 2000
10442000
Slot machine game-progressive jackpot with decrementing jackpot
NL Bennett
US Patent 6,224,482, 2001
9722001
Slot machine with color changing symbols
NL Bennett
US Patent 6,056,642, 2000
9592000
Slot machine game-find the prize
NL Bennett
US Patent 6,102,798, 2000
9062000
Slot machine game with randomly designated special symbols
NL Bennett
US Patent 6,251,013, 2001
7622001
Slot machine game-hidden object
N Bennett
US Patent 6,261,177, 2001
7482001
Multiline gaming machine
NL Bennett
US Patent 6,093,102, 2000
7332000
Slot machine game with dynamic special symbols
NL Bennett
US Patent 6,190,254, 2001
6692001
Slot machine-with random line multiplier
NL Bennett
US Patent 6,419,579, 2002
6312002
Slot machine game with dynamic scorecard
NL Bennett
US Patent 5,902,184, 1999
5311999
Slot machine hybrid pin and ball game
NL Bennett, D Villa, C Stevens
US Patent 7,766,742, 2010
3032010
Slot machine game—find the prize
NL Bennett
US Patent 6,572,471, 2003
3022003
Slot machine with long and short pseudo reel strip
NL Bennett
US Patent 5,085,436, 1992
2591992
Slot machine game with dynamic payline
NL Bennett
US Patent 6,261,178, 2001
2522001
Gaming machine with player choice bonus games
N Bennett, C Stevens
US Patent 6,648,758, 2003
2392003
Gaming machine with multi-dimensional symbols
NL Bennett, N Bryant
US Patent 6,932,700, 2005
2152005
Gaming machine with a free game, single reel spin feature
N Bennett
US Patent App. 09/823,553, 2002
1852002
Gaming machine with discrete gaming symbols
RL Muir, NL Bennett, NJ Bryant
US Patent 6,644,664, 2003
1712003
Gaming machine with a fixed wild symbol
NL Bennett, N Bryant
US Patent 7,326,113, 2008
1232008
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20