Follow
Truyện Cổ Dot Com
Truyện Cổ Dot Com
truyện cổ
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ Việt Nam và Đông Nam Á
NB Hà
Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 1998
101998
Kho tàng thần thoại Việt Nam
VN Khánh, PM Thảo, NT Huế
Ha Noi: Culture and Information Publishing House, 1995
101995
Assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change (Case study in Liên Chiểu district, Đà Nẵng city, Vietnam)
TN Mai, THH Nguyễn, TT Nguyễn, ML Trần
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 31 (2), 2015
92015
Từ điển Type truyện dân gian Việt Nam
NT Huế
Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động, 2012
62012
Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đới ven biển Phan Thiết-Hồ Tràm Việt Nam phục vụ phát triển bền vững
MT Nhuận, NTH Huế, TĐ Quy, NT Tuệ
T C K hoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 21/4: 6-16. Hà Nội, 2005
42005
Người mang lốt-môtíp đặc trưng của kiểu truyện cổ tích về nhân vật xấu xí mà tài ba
NT Huế
Tạp chí Văn học 3, 1997, 1997
41997
Kết quả chọn tạo giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bệnh bạc lá
NT Lệ, VHQNT Thu, NT Huế, NV Hoan, NC Dũng
Tạp chí Khoa học và Phát triển 12, 131-138, 2014
32014
Chemical constituents from the roots of Myxopyrum smilacifolium
NQ Vuong, V Van Chien, NT Hue, PT Hang, T Van Hieu, NX Nhiem, ...
Vietnam Journal of Science and Technology 59 (4), 498-506, 2021
22021
T́nh trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng của bệnh nhân suy tim cấp tại Viện Tim mạch Việt Nam 2020
NT Huế, PM Tuấn
Tạp chí Nghiên cứu Y học 149 (1), 50-59, 2022
12022
Phân tích cơ chế tài chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh
NTM Huế
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015
12015
Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số ḍng lúa mới chọn tạo
NT Thu, VH Quảng, NT Lệ, NT Huế, NV Hoan
Tạp chí Khoa học và Phát triển 12 (8), 1177-1184, 2014
12014
Văn hóa ẩm thực Việt Nam
NT Huế
Thời đại, 2012
12012
Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
NT Huế
12009
Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí-Phan Thiết
MT Nhuận, NTH Huế, NH Hà, ĐM Đức, TĐ Quy
Science of the Earth 26 (3), 233-235, 2004
12004
Hoạt tính kháng khuẩn của berberine
NT Huế, NTT Thủy, TQ Huy
Tạp chí Y học Dự pḥng 32 (2), 9-19, 2022
2022
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ BỆNH SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN E, HÀ NỘI
TP Đào
Tạp chí Y học Việt Nam 512 (2), 2022
2022
KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ BỆNH SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN E, HÀ NỘI NĂM 2021
TP Đào
Tạp chí Y học Việt Nam 512 (2), 2022
2022
Thực trạng kiến thức giấc ngủ của người bệnh tăng huyết áp tại xă Nam Phong thành phố Nam Định năm 2019/Nguyễn Thị Huế
TH Nguyễn
Tạp chí Y học Việt Nam, 2022
2022
Thực hành và yếu tố liên quan về pḥng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều dưỡng tại một bệnh viện tỉnh Hải Dương năm 2021
ĐTT Hiền, NT Huế
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2021
2021
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI XĂ NAM PHONG, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, NĂM 2019
TPH Đinh
Tạp chí Y học Việt Nam 504 (1), 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20