Theo dơi
Nguyễn Ninh Hải
Nguyễn Ninh Hải
Nong Lam University
Email được xác minh tại hcmuaf.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
ANALYZING STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN URBAN DO-MESTIC WATER SUPPLY SYSTEM-CASE STUDY IN CENTRAL HIGHLAND OF VIETNAM
NT Anh, NN Hai, TTT Trang, BQ Dung, NM Ky
Vietnam Journal of Hydrometeorology, 2019
32019
RESEARCH ON URBAN SPRAWL TRENDS AND LANDSCAPE CHANGE IN PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE
NN Hai, NT Anh, TNL Khuong, BQ Dung, NM Ky
Vietnam Journal of Hydrometeorology, 2019
32019
Risk assessment and management in domestic water supply system in Pleiku city–Gia Lai province
NT Anh, NN Hải, NM Kỳ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 50-55, 2019
32019
Assessing land use change in the context of climate change and proposing solutions: Case study in Gia Lai province, Vietnam
NN Hai, NT Anh, NM Ky, BQ Dung, NTN Huong, NHD Minh, NT Ly
VN J. Hydrometeorol 7, 20-31, 2021
12021
Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp xă Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
NNH Nguyễn Thị Thái Hà, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Hồng ...
Đại học Công thương, 2021
2021
02. DOMESTIC SUPPLY WATER AND SANITATION PRACTICES IN THE PERI-URBAN AREAS-CASE STUDY OF PLEIKU CITY
AN Tuan, KTN Lam, KN Minh, HN Ninh, HNT Thai
Science Journal of Natural Resources and Environment, 16-27, 2021
2021
Research on Causes of Urban Sprawl and Solutions towards Sustainable Urban Development: Case Study in Central Highlands of Vietnam
NTA Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Minh Kỳ, Le Minh Son, Nguyen ...
Climate Change and Sustainability Management in Vietnam and Taiwan 1 (ICCSM …, 2020
2020
INTEGRATION OF GIS AND ALES TECHNIQUES FOR AGRICULTURAL LAND SUITABILITY EVALUATION TO SUPPORT COMMUNE-LEVEL LAND USE PLANNING - CASE STUDY IN GIA LAI PROVINCE
NMK Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Như Hương, Bạch Quang Dũng
Vietnam Journal of Hydrometeorology 1 (1), 49-61, 2020
2020
WATER QUALITY EVALUATION USING WATER QUALITY INDEX - CASE STUDY AT BA RIVER SECTION FLOWING THROUGH AN KHE TOWN, GIALAI PROVINCE
TNL Khương, NT Anh, NN Hải, TTT Trang, ĐTQ Trâm, NM Kỳ
Natural Resources and Risk Management in the context of Climate Change 1 (1 …, 2020
2020
Thành phần loài và mức độ xâm hại của sinh vật ngoại lai trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
NTA Nguyễn Hoàng Diệu Minh, Nguyễn Ninh Hải, Vơ Thị Bích Thương, Lê Thị Hồng ...
Tạp chí Đại học Khoa học Huế 1 (15), 2019
2019
TÍCH HỢP ỨNG DỤNG ALES-GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XĂ-TRƯỜNG HỢP ĐIỂN H̀NH Ở GIA LAI
NN Hải, NT Anh, NTN Hương, BQ Dũng, NM Kỳ
Đánh giá hiện trạng và rủi ro do vi sinh vật trong nước sinh hoạt khu vực ven đô thị: Nghiên cứu điển h́nh ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
NT Anh, NM Kỳ, NN Hải, BQ Dũng, TCKTT Văn
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–12