Follow
Thi Tuan Anh Tran
Thi Tuan Anh Tran
School of Economic Mathematics and Statistics
Verified email at ueh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling volatility spillovers from the US equity market to ASEAN stock markets
XV Vo, TTA Tran
Pacific-Basin Finance Journal 59, 101246, 2020
552020
Government cost and firm value: Evidence from Vietnam
DP Nguyen, XV Vo, TTA Tran, TKT Tu
Research in International Business and Finance 46, 55-64, 2018
132018
Higher-order comoments and asset returns: evidence from emerging equity markets
XV Vo, TTA Tran
Annals of Operations Research 297, 323-340, 2021
82021
Investigating the gender wage gap in Vietnam by quantile regression: Sticky floor or glass ceiling
TTT Anh
Journal of Asian Business and Economic Studies 25 (S01), 04-23, 2020
72020
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 108-127, 2016
72016
Phân ră chênh lệch tiền lương thành thị-nông thôn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị
TTA Trần
Kinh Tế Quốc Dân, 2015
42015
Khảo sát mối liên hệ kinh tế giữa các tỉnh thành Việt Nam: Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian
NV Thắng, TTT Anh
Tạp chí Kinh tế & phát triển 263, 2-12, 2019
22019
Đo lường mức độ hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bằng Shannon entropy
TTA Trần
Kinh Tế Quốc Dân, 2018
22018
Phân tích tác động của bằng cấp đến tiền lương ở VN bằng phương pháp hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí phát triển kinh tế, 95-166, 2015
22015
INVESTIGATING THE ECONOMIC RELATIONSHIP BETWEEN PROVINCES IN VIETNAM: A SPATIAL REGRESSION APPROACH.
XV Vo, TTA Tran
Journal of Economic Development 45 (1), 2020
12020
Phân tích chênh lệch thu nhập theo giới tính ở TP. Hồ Chí Minh bằng hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí phát triển kinh tế, 21-37, 2019
12019
Đo lường độ phức tạp trong chuỗi thời gian của các cổ phiếu trong danh mục VN30: Tiếp cận bằng entropy hoán vị
TTT Anh
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2019
12019
Tác động của downside beta đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán-nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
T Thị Tuấn Anh, P Thị Hoài Thu
Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, 48-55, 2018
12018
The Fama-French Three-Factor Model in Vietnam-A Quantile Regression Approach
TTT Anh
Banking technology review 1, 149-292, 2017
12017
Using Shannon Entropy to Measure The Volatility of Stock Market: An Empirical Study of Asean Countries
TTT Anh
For Young Researchers in economics and Business 2017, 282, 2017
12017
Tác động của đ̣n bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị
TTT Anh, ĐTT Thủy
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2017
12017
KIỂM ĐỊNH SỰ HỘI TỤ THU NHẬP GIỮA CÁC TỈNH THÀNH Ở VIỆT NAM BẰNG HỒI QUY KHÔNG GIAN
TTHỊT ANH
HỘI THẢO: "LỰA CHỌN TỐT HƠN CHO KINH TẾ VIỆT NAM: TỪ LƯ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN", 2016
1*2016
Giới thiệu mô h́nh hồi quy mờ và phương pháp ước lượng hệ số hồi quy mờ
TTT Anh
JBIS, 2014
12014
Ước lượng hàm hồi quy tiền lương ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010 bằng thủ tục Heckman hai bước
TTT Anh
Tạp chí phát triển kinh tế, 137-150, 2014
1*2014
Investigation of stock return volatility using Shannon entropy-evidence from ASEAN stock markets
XV Vo, TTA Tran
Afro-Asian Journal of Finance and Accounting 12 (4), 479-490, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20