Theo dơi
Vu Thi Tuyet Mai
Vu Thi Tuyet Mai
The University of Danang - VietNam Korea University of Information and Communication Technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
TTM Vũ, TTN Nguyễn
12016
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
TTMC Vu Thi Tuyet Mai
Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 2022
2022
Application of Activity Based Costing Method in Enterprises: A Practical case in Viet Nam
TTMC Vu Thi Tuyet Mai
Review of Finance, 28-30, 2022
2022
Xu hướng quảng cáo video trên mạng xă hội Facebook tại Việt Nam – góc nh́n kinh tế
VTTM Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tạp chí nghiên cứu kinh tế 501 (2(501)), 83-87, 2020
2020
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ video quảng cáo của người tiêu dùng trên mạng xă hội
TTH Nguyễn, TTM Vũ
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Động cơ chia sẻ video quảng cáo trên mạng xă hội và hàm ư với Việt Nam
PTA Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Lê Lộc Tiên
Tạp chí Tài chính 716 (123-126), 123-126, 2019
2019
Cong tac quan tri von luu dong o cac nhom nganh tai Viet Nam trong moi lien he voi hieu qua hoat dong
TTM Vu
Hoi thao khoa hoc quoc gia, 369-375, 2019
2019
Xu hướng Quảng cáo Video trên mạng Xă hội tại Việt Nam
VTTM Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên
Vai tṛ của Trí thức Trẻ Việt Nam Trong nền Kinh tế Số, 77, 2019
2019
Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam
VTT Mai
Phát triển Kinh tế và Kinh doanh ở Việt Nam Trong Bối cảnh Toàn cầu hóa, 68, 2018
2018
Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty sản xuất niêm yết tại Việt Nam
VTT Mai
Khoa học Quản lư và Kinh tế, 33, 2018
2018
Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
NH Đường, TTM Vũ
2018
Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam
TTM Vũ
2018
Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam
TTM Vũ
2017
IFRS6–THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
LLT Nguyễn, TTM Vũ
2014
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐÓNG GÓI
TTM Vũ
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–15