Theo dơi
Tiền Thụ Động 24h
Tiền Thụ Động 24h
Mục liên kết không xác định
Không có email được xác minh - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Đánh giá hiệu quả kiểm soát hô hấp của phương pháp thông khí cao tần trong phẫu thuật cắt nối và tạo h́nh khí quản
ĐTT Trang, NM Lư, CQ Thắng, TX Hùng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
12020
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG VÀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO DÙNG NICARDIPIN ĐỂ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN MỔ LẤY THAI
MT Bạch, QT Công, QT Lưu
Tạp chí Y học Việt Nam 498 (2), 2021
2021
KHẢO SÁT SỰ HÀI L̉NG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC DẠNG THUỐC SEVOFLURANE ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
QT Công, VD Đỗ, TTT Nguyễn, VLC Nguyễn, ĐN Nguyễn, THN Nguyễn, ...
Tạp chí Y học Việt Nam 498 (2), 2021
2021
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VÔ CẢM VÀ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN KẾT HỢP VỚI CÁC LIỀU MORPHIN KHÁC NHAU TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHI DƯỚI
ĐP Dương, QT Công, QT Lưu
Tạp chí Y học Việt Nam 498 (2), 2021
2021
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Việt–Chi nhánh Quảng B́nh
C Thắng
Trường ĐHKT Huế, 2021
2021
So sánh tác dụng ức chế vận động, cảm giác và ảnh hưởng trên tuần hoàn của ropivacain 0, 1% và bupivacain 0, 1% trong giảm đau ngoài màng cứng sau phẫu thuật khớp háng trên …
NTL Mỹ, CQ Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 122-127, 2020
2020
Đánh giá sự cải thiện các chỉ số khí máu khi áp dụng liệu pháp huy động phế nang trong gây mê phẫu thuật bụng ở người cao tuổi
LV Hoàn, CQ Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Thay đổi chỉ số thể tích khí lưu thông th́ thở ra và độ giăn nở phổi trong liệu pháp huy động phế nang ở bệnh nhân phẫu thuật bụng
LV Hoàn, CQ Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức
NN Dự, NQ Kính, LQ Thùy
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Đánh giá mức độ hài ḷng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài G̣n (SCB)-Chi Nhánh Ninh Kiều
TT Phan
Đại học Tây Đô, 2016
2016
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h
PGSTSNQ Quynh
Viện Đào tạo SĐH, 2015
2015
Báo chí với chuẩn chính tả
C Thắng
2012
NGHIÊN CỨU VAI TR̉ CỦA SjVO2 TRONG HỒI SỨC BỆNH NHÂN CTSN NẶNG
XH PHẠM
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–13