Theo dơi
PHAM QUANG TIN
PHAM QUANG TIN
University of Economics, The university of Danang
Email được xác minh tại due.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Audit firm size, audit fee, audit reputation and audit quality: The case of listed companies in Vietnam
NK Pham, HN Duong, TQ Pham, NTT Ho
Asian Journal of Finance & Accounting 9 (1), 429-447, 2017
992017
Liquidity analysis of Vietnamese listed firms using traditional ratios and cash flow ratios
PQ Tin, TT Nga, PTK Lanh
International Journal of Business, Economics and Law 12 (1), 13-23, 2017
62017
Examining the financial distress situation of Vietnamese listed firms using cash flow statements
PQ Tin, TT Nga
South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 12 (1 …, 2017
32017
Examining factors influencing credit risk at Vietnam Bank for Social Policies
PQ Tin, TT Nga, PD Anh
International Journal of Social Science and Economic Research, 68-83, 2018
12018
Simultaneous Effect of Ownership and Economic Sector on the Performance of Enterprises in Vietnam
PQ Tin, PK Ngoc, NT Thuan, DG Dung
12017
An Investigation Into Entrepreneurial Intention Of Economics Students In Da Nang City, Viet Nam
VVT Pham Quang Tin, Le Thi Phuong Loan
Ra Journal Of Applied Research 1 (7), 2432-2442, 2022
2022
Nghiên cứu tác động của nhân khẩu học đến ư định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế tại thành phố Đà Nẵng
PQ Tín
Tạp chí Khoa học xă hội miền Trung 1 (5), 22-33, 2021
2021
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOW STATEMENT PATTERNS AND THE DIVIDEND POLICY: CASE OF LISTED ENTERPRISES IN VIETNAMESE STOCK EXCHANGE
TT Nga, PQ Tin, NS Phe
International Journal of Accounting 5 (27), 47-69, 2020
2020
An evaluation of contributions of level I economic activities to economic growth of Viet Nam
PQ Tín, VTT Anh, VV Trực, NQ Trung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 47-54, 2020
2020
PHÁT TRIỂN MÔ H̀NH ĐO LƯỜNG T̀NH YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
CNM Ngọc, PQ Tín
Tạp chí Khoa học Quản lư và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, 2020
2020
Nghiên cứu đóng góp của các thành phần kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
PQ Tín
2019
Approach to Difference Between National and Local Gdp Data in Vietnam From Gdp Calculation Methods
PQ Tín
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 109-115, 2015
2015
Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
LC Dũng
Tạp chí phát triển kinh tế, 2015
2015
Measuring the impact of interest on the price of securities listed in HCM stock exchanges by analysis of variance
PQ Tín, NT Thuần
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 76-80, 2014
2014
ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA LĂI SUẤT ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
QT Phạm, TT Nguyễn
Đại học Đà Nẵng, 2014
2014
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
PQ Tín
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2011
2011
ĐO LƯỜNG SỰ ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI TỎA ĐỀN BÙ ĐẾN CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
PQ Tín
2010
Phân tích các yếu tố tác động đến việc làm và thu nhập của người lao động trong các hộ dân tái định cư thành phố Đà Nẵng
PQ Tín
2009
Impacts of Characteristics of Economic Sectors and Industry Sectors on Business Efficiency of Vietnamese Enterprises by the analysis of variance
PQ Tin, PK Ngoc, NT Thuan, DG Dung
UK-ASEAN, 200, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–19