Theo dơi
Hoang Hai Son
Hoang Hai Son
Researcher at Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Science and Technology
Email được xác minh tại igp-vast.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Characteristics of aerosol optical depth retrieved from AERONET in Vietnam and comparison with MODIS data
PX Thanh, NX Anh, P Le Khuong, HH Son, NX Son, AD Tuan
Vietnam Journal of Earth Sciences 37 (3), 252-263, 2015
52015
Observation and simulation of wind speed and wind power density over bac Lieu region
HV Nguyen, P Xuan Thanh, ND Nam, N Xuan Anh, PL Khuong, HH Son, ...
Advances in Meteorology 2021, 1-17, 2021
22021
Đặc điểm độ dày quang học sol khí từ số liệu các trạm AERONET Việt Nam và so sánh chúng với số liệu MODIS
PX Thành, NX Anh, P Lê Khương, ĐN Thuư, HH Sơn, NX Sơn, ÂD Tuấn
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 37, 252-263, 2015
22015
Ảnh hưởng của mưa đầu mùa tới độ dày quang học sol khí tại Bạc Liêu
PX Thành, NX Anh, LV Huy, LN Quân, HH Sơn, PL Khương
Tạp chí Các khoa học Trái đất 33 (1), 10-17, 2011
22011
Xác định một số tham số hoạt động dông sét từ chuỗi số liệu mô phỏng
HH Sơn, NX Anh, LV Huy, PX Thành
Tạp chí Các khoa học Trái đất 33 (2), 134-141, 2011
12011
Evaluation of lightning warning technique with multi-source data for Vung Tau coastal area
HH Son, NX Anh, PX Thanh, P Le Khuong, H Van Nguyen
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 23 (2), 209-222, 2023
2023
Đánh giá thực trạng sức nhanh cho nam vận động viên đội tuyển Futsal Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
NĐ Lê Thái, LTÁ Ngọc, HH Sơn
TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG, 770-774, 2022
2022
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH
HS Hoàng, VT Trần, TMP Mai, MĐ Lê, TM Bùi, NH Vũ
Tạp chí Y học Việt Nam 516 (2), 2022
2022
FU Lab Management System (FLab)
VL Hoàng, TP Bùi, HS Hoàng, AĐ Vơ
FPTU HN, 2022
2022
HIỆU QUẢ CAN THIỆP CẢI THIỆN THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUƯP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHỆP
H Hoàng
Tạp chí Y học Việt Nam 503 (1), 2021
2021
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2, TP. HCM
H Hoàng, ĐS Trần
Tạp chí Y học Việt Nam 500 (1), 2021
2021
Research Article Observation and Simulation of Wind Speed and Wind Power Density over Bac Lieu Region
H Van Nguyen, PX Thanh, ND Nam, NX Anh, P Le Khuong, HH Son, ...
2021
Nghiên cứu cảnh báo sét bằng nguồn số liệu tổng hợp, thử nghiệm cho khu vực Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
HH Sơn, NX Anh, PX Thành, NV Hiệp
2020
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
T Hằng
Trường đại học Kinh tế Huế, 2019
2019
Evaluation of wind characteristics in Bac Lieu in 2016 using the weibull function
PX Thanh, NX Anh, H Van Nguyen, HH Son, P Le Khuong
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 17 (4B), 37-43, 2017
2017
Kinh doanh và phát hành báo chí
H Hoàng
2014
Xác định khu vực hoạt động của mây dông theo số liệu cường độ điện trường tại Quảng Nam
HH Sơn, NX Anh
Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế: Vật lư Địa cầu - Hợp tác và …, 2012
2012
Đánh giá khả năng phát điện bằng sức gió công suất lớn tại B́nh Định
LV Lưu, LV Huy, PX Thành, HH Sơn, DQ Vẻ
Tuyển tập các công tŕnh nghiên cứu Vật lư Địa cầu 2008, 2008
2008
Nghiên cứu hoạt động dông sét và giải pháp pḥng chống ở Việt Nam: Một số kết quả và phương hướng nghiên cứu.
NX Anh, LV Huy, HH Sơn
Tuyển tập các công tŕnh nghiên cứu Vật lư Địa cầu 2008., 2008
2008
Một số kết quả nghiên cứu hoạt động dông sét qua mạng trạm định vị sét ở Việt Nam
NX Anh, LV Huy, HH Sơn
Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Địa Vật lư lần thứ 5, 2007
2007
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20