Theo dơi
Pham Van Hieu
Pham Van Hieu
Researcher, Vietnam Institute of Seas and Islands (VISI), Vietnam Administration of Seas and Islands
Email được xác minh tại visi.ac.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Will restored mangrove forests enhance sediment organic carbon and ecosystem carbon storage?
PV Hieu, LV Dung, NT Tue, K Omori
Regional Studies in Marine Science, 2017
442017
Nghiên cứu phương pháp xác định hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích băi triều ven biển, áp dụng thử nghiệm tại xă Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
LV Dũng, TH Dực, NTH Hà, ND Tùng, NT Tuệ, PV Hiếu, NQ Định, ...
Vietnam Journal of Hydrometeorology, 1-12, 2020
72020
Áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá định lượng tiềm năng bảo tồn hệ sinh thái cỏ biển ở ven đảo Lư Sơn, Quảng Ngăi
VT Ca, PV Hiếu, CV Lương, ĐĐ Tiến
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11 (4), 47-56, 2011
72011
Đánh giá tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng do xâm nhập mặn đối với sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực cửa sông ven biển tỉnh Nam Định
Nguyễn Cao Văn, Nguyễn Lê Tuấn, Phạm Văn Hiếu
Tạp chí Khí tượng Thủy Văn 716, 63-78, 2020
42020
Thực trạng hệ sinh thái biển khu vực đảo Lư Sơn và tiềm năng bảo tồn
VT Ca, ĐĐ Tiến, PV Hiếu
Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Viện Khoa học và …, 2011
42011
Species composition, distribution and biomass of seaweeds at Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai Province, Vietnam
VT Ca, PV Hieu, MK Dinh, DD Tien
Journal of Marine Science and Technology 13 (4), 342-348, 2013
32013
Carbon sources supporting macro-invertebrate communities in restored mangrove forests from Hau Loc, Thanh Hoa, Vietnam
P Van Hieu, NT Hoang Ha, L Viet Dung, K Omori
Journal of Marine Science and Engineering 8 (9), 651, 2020
22020
Training Needs Assessment Report (TNA) Towards Microplastic Monitoring and Evidence-Based Policy Measures in Vietnam
TC Kieu-Le, PD Nguyen, JA Abeynayaka, NB Pham, PJD Gamaralalage, ...
12022
Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ năo nặng
VH Phạm
12016
Điều trị găy đầu ngoài xương đ̣n bằng nẹp khóa
LD Huy, CVT B́nh, PV Hiếu
Tạp chí Y học Việt Nam 527 (2), 2023
2023
Xây dựng bản đồ vị trí băi rác, băi chôn lấp, đánh giá nguy cơ thất thoát rác thải nhựa thông qua dữ liệu ảnh vệ tinh có độ phân giải cao từ chương tŕnh Copernicus
VĐ Hiếu, PV Hiếu, NT Thúy, NTD Thúy, NTM Quỳnh, C Kruse
2023
THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020
NT B́nh, ĐT Hương, PV Hiếu, TT Dũng, NT T́nh
Tạp chí Y học Cộng đồng 63 (6), 2022
2022
Autologous hematopoietic stem cell transplantation to treat systemic lupus erythematosus: The first case in Vietnam
NT Duyen, M Van Vien, LT Khai, LH Son, NTM Phuong, BT Sy, BT Van, ...
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2022
2022
Ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nếp Quưt
PV Hiếu
2021
Nghiên cứu đặc điểm một số chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển ven bờ khu vực phía Nam châu thổ sông Hồng
LV Dũng, NT Tuệ, PV Hiếu, ND Khoa, L Văn
Tạp chí Khí tượng Thủy Văn 733, 29-38, 2021
2021
Hệ thống chiết rót chất lỏng và đóng nắp tự động
PV Hiếu, LNM Tuyền, TSLT Quang
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2020
2020
Ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nếp Quưt tại huyện Đạ Tẻh
PV Hiếu
2020
Keeping it SiMPLER: Sensing Marine Plastic Litter using Earth Observation in River Outflows
EC Atwood, V Martinez-Vicente, M Cole, PK Lindeque, PT Chin, ...
2020
Giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp chưa có điều luật điều chỉnh
PV Hiếu
Đại học Kinh tế-Luật, 2018
2018
Analysis of ecological functioning of restored mangrove ecosystem in North-Central Vietnam
P Van Hieu
愛媛大学, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20