Follow
Dat T. Bui (Bùi Tiến Đạt)
Dat T. Bui (Bùi Tiến Đạt)
Lecturer, University of Law, Vietnam National University Hanoi
Verified email at vnu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Procedural proportionality: the remedy for an uncertain jurisprudence of minor offence justice
DT Bui
Criminal Law and Philosophy 12, 83-106, 2018
72018
Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: cần nhưng chưa đủ
BT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 2015
42015
How many tiers of criminal justice in England and Wales? An approach to the limitation on fair trial rights
DT Bui
Commonwealth Law Bulletin 41 (3), 439-465, 2015
32015
Áp dụng án lệ-Nhu cầu tất yếu trong điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
BT Đạt
Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Luật học, Số 25 (2009 …, 2009
22009
Quản trị đất đai ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam
BT Đạt, TT Trinh
12022
Due-process-evading justice: The case of Vietnam
DT Bui
International Journal of Law, Crime and Justice 63, 100426, 2020
12020
Học thuyết tŕnh tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
BT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2015
12015
MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG CỦA RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI Ở NHÓM ĐỐI TƯỢNG CÓ CHỈ ĐỊNH NHỔ RĂNG
KL Hoàng, TĐ Bùi, NÁ Đoàn
Tạp chí Y học Việt Nam 519 (2), 2022
2022
TỔNG QUAN HỆ THỐNG VỀ CAN THIỆP NÂNG XOANG CỬA SỔ BÊN CÓ GHÉP XƯƠNG TRONG CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA
HH Phan, VV Đàm, TĐ Bùi
Tạp chí Y học Việt Nam 519 (1), 2022
2022
Tổng quan hệ thống hiệu quả một số phương pháp điều trị nang răng sừng hóa
TĐ Bùi, NT Lê, TH Vân Hoàng, HH Phan, TTT Đỗ
Tạp chí Y học Việt Nam 519 (1), 2022
2022
The limitation on fair trial rights in summary criminal processes: implications for Vietnam from the experience of England and Wales
DT Bui
Macquarie University, 2022
2022
A Quest for Due Process Doctrine in Vietnamese Law: From Soviet Legacy to Global Constitutionalism
DT Bui
Chinese Journal of Comparative Law, 2021
2021
Nguyên tắc tŕnh tự pháp luật công bằng, hợp lư và vai tṛ bảo vệ quyền con người (The Due-Process-of-Law Principle And Its Role in Protection of Human Rights)
DTB al.
2021
Hai làn sóng hiến định quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam: Nội dung, ư nghĩa và định hướng bảo đảm quyền
ĐG Nam, BT Đạt
T/c Pháp luật về quyền con người, 2021
2021
Tiếp cận liên ngành quản trị-luật trong quản trị nhà nước hiện đại: Kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng ở Việt Nam
BT Đạt
Tạp chí Luật học, 2021
2021
Bảo đảm quyền tham gia của công dân trên nền tảng kỹ thuật số
BT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 2021
2021
Xây dựng pháp luật về t́nh trạng khẩn cấp ở Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ giới hạn quyền hiến định (Making law on state of emergency in Vietnam: From the perspective of …
BT Đạt
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 2020
2020
Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học
BT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 2020
2020
Quyền của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: thực trạng và kiến nghị
VT Ninh, BT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 2019
2019
Đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định: Thách thức và xu hướng
BT Đạt
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20