Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào
Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào
Đại học Tân Trào
Verified email at vjs.ac.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
In situ back‐contact passivation improves photovoltage and fill factor in perovskite solar cells
F Tan, H Tan, MI Saidaminov, M Wei, M Liu, A Mei, P Li, B Zhang, CS Tan, ...
Advanced Materials 31 (14), 1807435, 2019
1022019
Dual Coordination of Ti and Pb Using Bilinkable Ligands Improves Perovskite Solar Cell Performance and Stability
F Tan, MI Saidaminov, H Tan, JZ Fan, Y Wang, S Yue, X Wang, Z Shen, ...
Advanced Functional Materials 30 (45), 2005155, 2020
102020
Quantum logic spectroscopy with ions in thermal motion
D Kienzler, Y Wan, SD Erickson, JJ Wu, AC Wilson, DJ Wineland, ...
Physical Review X 10 (2), 021012, 2020
62020
Application of the Debye model to study anharmonic correlation effects for the CuAgX (X= 72; 50) intermetallic alloy
BD Nguyen
Physica Scripta 95 (10), 105708, 2020
22020
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo với sự hài ḷng của sinh viên trường Đại học Tân Trào
KH Nguyen, PT Nguyễn
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 3 (6), 59-63, 2017
22017
Phát triển du lịch gắn với chiến lược marketing địa phương tại tỉnh Tuyên Quang
KOT Thi
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 2 (4), 118-126, 2016
22016
Measuring Optical Frequency Ratios with Uncertainties Below 10− 17 via the Boulder Atomic Clock Network
H Leopardi, K Beloy, MI Bodine, T Bothwell, S Brewer, S Bromley, J Chen, ...
CLEO: Science and Innovations, SM1F. 1, 2019
12019
Thermodynamic parameters depend on temperature with the influence of doping ratio of the crystal structure metals in extended X-Ray absorption fine structure
BD Nguyen, QT Vu, PH Trinh, QLN Thi
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 4 (10), 5-10, 2018
12018
Phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tân Trào
TT Minh
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 4 (7), 85-90, 2018
12018
Dependence on the temperature and doped ratio of the cumulants and thermodynamic parameters in XAFS of cubic crystals
BD Nguyen, QT Vu
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 3 (6), 34-39, 2017
12017
ẨN DỤ Ư NIỆM “NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĂN “TRONG TIẾNG VIỆT
TBH Nguyen
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 2 (2), 72-79, 2016
12016
Study on knowledge of medicinal plants used of Tay ethnic minority in Na Hang special-use forest, Tuyen Quang Province
TH Nguyen, TTH Chu, AT Nguyen, HT Tran
Journal of Vietnamese Environment 8 (5), 277-283, 2016
12016
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG SẢN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP AEC
Y Do Thi
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 1 (1), 65-72, 2015
12015
Nghiên cứu sự tích hợp kênh đến ḷng trung thành khách hàng-Trường hợp lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại Đà Nẵng
PT Nguyễn, MT Nguyễn
Đại học Đà Nẵng, 2021
2021
Quản lư ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
PT Nguyễn
2021
Hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tài chính trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam-thực tiễn và đề xuất chính sách
PT Nguyễn
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
2021
Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật tại khoa Phụ Sản và Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai/Nguyễn Phương Thảo
PT Nguyễn
Tạp chí Y học Việt Nam, 2021
2021
Building Threat Intelligence system to analyse indicators of compromise from VirusTotal
NL Lê, PT Nguyễn, NM Nguyễn, LM Trần, VT Đồng
FPTU Ha Noi, 2021
2021
Ứng dụng kỹ thuật giải tŕnh tự toàn bộ hệ gen ở một gia đ́nh người bệnh cơ tim ph́ đại
PT Nguyễn
2021
Pháp luật tố tụng h́nh sự Đức về biện pháp tạm giam và kinh nghiệm cho Việt Nam
PT Nguyễn, TQP Tăng
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20