Follow
Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào
Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào
Đại học Tân Trào
Verified email at vjs.ac.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
In situ back‐contact passivation improves photovoltage and fill factor in perovskite solar cells
F Tan, H Tan, MI Saidaminov, M Wei, M Liu, A Mei, P Li, B Zhang, CS Tan, ...
Advanced Materials 31 (14), 1807435, 2019
1212019
Dual coordination of Ti and Pb using bilinkable ligands improves perovskite solar cell performance and stability
F Tan, MI Saidaminov, H Tan, JZ Fan, Y Wang, S Yue, X Wang, Z Shen, ...
Advanced Functional Materials 30 (45), 2005155, 2020
222020
Quantum logic spectroscopy with ions in thermal motion
D Kienzler, Y Wan, SD Erickson, JJ Wu, AC Wilson, DJ Wineland, ...
Physical Review X 10 (2), 021012, 2020
102020
Study on knowledge of medicinal plants used of Tay ethnic minority in Na Hang special-use forest, Tuyen Quang Province
TH Nguyen, TTH Chu, AT Nguyen, HT Tran
Journal of Vietnamese Environment 8 (5), 277-283, 2016
42016
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo với sự hài ḷng của sinh viên trường Đại học Tân Trào
KH Nguyen, PT Nguyễn
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 3 (6), 59-63, 2017
32017
Vapor treatment enables efficient and stable FAPbI3 perovskite solar cells
H Tan
Science China Chemistry 64 (1), 5-6, 2021
22021
Application of the Debye model to study anharmonic correlation effects for the CuAgX (X= 72; 50) intermetallic alloy
BD Nguyen
Physica Scripta 95 (10), 105708, 2020
22020
Impact of bank credit on exports to Association of South East Asian Nations countries: Empirical study of Vietnam
TTT Trần, TN Nguyễn, PT Nguyễn, T Bùi
Asia & the Pacific Policy Studies 7 (1), 27-42, 2020
22020
Thermodynamic parameters depend on temperature with the influence of doping ratio of the crystal structure metals in extended X-Ray absorption fine structure
BD Nguyen, QT Vu, PH Trinh, QLN Thi
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 4 (10), 5-10, 2018
22018
Phát triển du lịch gắn với chiến lược marketing địa phương tại tỉnh Tuyên Quang
KOT Thi
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 2 (4), 118-126, 2016
22016
Nghiên cứu ban đầu về khu hệ nấm lớn trong ô mẫu định vị tại vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng [Preliminary study of macrofungi in the forest dynamics plot at Bidoup …
NP Thảo, VN Long, PH Nhân, LH Trường, LV Hương
The sixth National Conference of Biological Resources and Ecology, Hanoi …, 2015
22015
Nghiên cứu quy tŕnh tách chiết polysaccaride tổng từ thân cây sâm xuyên đá (Myxopyrum smilacifolium wall. blume) và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa
P Damaso, JI Reagan, HLT Thu, T Le Thu, SL Hong, LV Đai, TN Thi, ...
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 6 (17), 36-41, 2020
12020
Measuring Optical Frequency Ratios with Uncertainties Below 10− 17 via the Boulder Atomic Clock Network
H Leopardi, K Beloy, MI Bodine, T Bothwell, S Brewer, S Bromley, J Chen, ...
CLEO: Science and Innovations, SM1F. 1, 2019
12019
Finite-dimensional states and entanglement generation
KD Quoc
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 4 (7), 97-101, 2018
12018
Phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tân Trào
TT Minh
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 4 (7), 85-90, 2018
12018
Dependence on the temperature and doped ratio of the cumulants and thermodynamic parameters in XAFS of cubic crystals
BD Nguyen, QT Vu
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 3 (6), 34-39, 2017
12017
ẨN DỤ Ư NIỆM “NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĂN “TRONG TIẾNG VIỆT
TBH Nguyen
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 2 (2), 72-79, 2016
12016
Sự khác biệt của yếu tố liên văn bản trong sáng tác của Hồ Anh Thái và Haruki Murakami
HT Quang
SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 2 (3), 30-36, 2016
12016
Cơ hội và thách thức đối với sản xuất nông sản khi việt nam gia nhập aec
Y Do Thi
Scientific journal of Tan Trao university 1 (1), 65-72, 2015
12015
Tác dụng làm liền vết bỏng của thuốc mỡ NCB trên chuột cống.
THT Nguyễn, XK Nguyễn, PT Nguyễn, TTN Hoàng, TH Nguyễn, ...
Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 54-60, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20